Kontaktné údaje

Pokiaľ ste sa rozhodli napísať nám, môžte tak urobiť prostredníctvom formulára nižšie. Naši zástupcovia vás budú kontaktovať v čo najkratšom čase. V prípade, že sa nás chystáte navštíviť, určite oceníte možnosť zobrazenia príjazdových ciest zo smerov Žilina, Brno, Viedeň na mape.

SoftMedical s.r.o.

Office:
Cintorínska 3/B
811 08
Bratislava

Email: info@softmedical.sk
Tel: +421 905 808 896

Napíšte nám
*
*
*
* Povinný údaj

Prečo nás kontaktovať?

 

Ste medicínsky odborník

Naša spoločnosť má bohaté skúsenosti s vývojom a implementáciou medicínskych terapeutických a diagnostických systémov. Vieme uspokojiť vaše potreby v oblasti rádiologickej diagnostiky, rádioterapeutického plánovania, stereotaktickej rádiochirurgie a mikroneurochirurgie, ako aj v oblasti uchovávania medicínskych dát.

Tvoríte medicínsky softvér

Spolupracujeme so špičkovými odborníkmi z oblasti počítačovej grafiky, počítačového inžinierstva a humánnej biofyziky, ktorí participovali na mnohých medzinárodných projektoch, či už v oblasti radiačnej terapie, stereotaktickej mikroneurochirurgie, medicínskej asistenčnej robotiky, alebo v oblasti spracovania, uchovávania a výmeny medicínskych dát. Nadobudnuté skúsenosti radi pretavíme do obojstranne prospešnej spolupráce, čím vám umožníme vytvoriť pevný základ pre váš ďalší rozvoj.

Hľadáte pomoc s prezentáciou vašej spoločnosti

Kvalitná a presne cieľená prezentácia spoločnosti môže byť kľúčovým prvkom úspechu spoločnosti v silnom konkurenčnom boji. A práve preto ste u nás na správnom mieste. My klientom nesľubujeme nedosiahnuteľné,  ale aktívnou komunikáciou a dôkladnou prvotnou analýzou sa snažíme určiť najvhodnejšiu stratégiu korporátnej prezentácie s následným štatistickým vyhodnocovaním dosiahnutých cieľov a ich prípadnou optimalizáciou pomáhame dosiahnuť čo najlepšie výsledky.