Vývoj internetových a intranetových aplikácií na mieru

Ďalšie služby

internet


Internet už dávno nie je iba miestom zábavy, ale čoraz častejšie sa stáva hlavne pracovným prostredím. Naša spoločnosť ma bohaté skúsenosti s nasadzovaním internetových riešení pre správu obsahu (CMS), systémov pre riadenie vzťahov so zákazníkmi (CRM), či systémov pre zdieľanie obsahu a dokumentov (DMS).

 


Rozvojom spoločnosti vyvstala potreba kvalitnej a vždy aktuálnej internetovej prezentácie, na čo spoločnosť v prvom štvrťroku 2011 reagovala založením oddelenia pre internetovú reklamu a propagáciu. Naši odborníci aj vám radi pomôžu s prezentáciou vašej spoločnosti na internete. Súčasťou ponúkaných služieb je aj:

  • Analýza a návrh najvhodnejšieho riešenia pre vašu spoločnosť
  • Nadštandardná optimalizácia stránok pre vyhľadávacie systémy
  • Pomoc s písaním cielených reklamných textov
  • Štatistická analýza výkonnosti navrhnutého riešenia po nasadení systému do ostrej prevádzky.

Čítať viac
Ak patríte medzi spoločnosti, ktoré ešte nemajú zavedené žiadne z riešení pre riadenie, správu  a optimalizáciu vnútrofirmených procesov, dokumentov, či ľudských zdrojov a chcete si upevniť svoju pozíciu v silnom konkurenčnom prostredí, určite si nenechajte újsť možnosť nezáväzného vypracovania primárnej analýzy a návrhu modelu finálneho riešenia informačného systému spoločnosti.Prečo využiť našu ponuku a aké služby vám môžme poskytnúť?V moderných spoločnostiach je správa a riadenie dokumentov, informácií a ľudských zdrojov komplexným problémom, ktorého jednotlivé zložky bývajú veľmi úzko previazané a čiastkové riešenia zvyčajne neprinášajú očakávaný výsledok dôsledkom čoho je predražený produkt, nedostatočne kopírujúci obchodný model spoločnosti.

V prípade záujmu sme vám schopní dodať riešenie priamo na mieru, ktoré zvýši efektivitu a automatizáciu riadenia údajov, ľudských zdrojov a firemných procesov. Z dlhodobého hľadiska takto dôjde k zníženiu nákladov a k zväčšeniu priestoru pre rozvoj kľúčových činností spoločnosti.

Internet a intranet.Navrhované riešenia je možné prevádzkovať na vnútrofiremnej sieťovej infraštruktúre, (intranete) ktorá môže byť geografický lokalizovaná prakticky kdekoľvek vo svete, čo však nijako neobmedzuje prístupnosť k zdieľaným informáciam. V prípade požiadaviek je možné časť informácií publikovať aj na verejnej sieťovej infraštruktúre (internete). Takýto prístup výrazne optimalizuje prácu so systémom keďže odpadáva nutnosť individuálnej inštalácie na každú pracovnú stanicu v spoločnosti. Pre prácu postačí akýkoľvek internetový prehliadač, ktorý už zvyčajne býva integrálnou súčasťou každého osobnoého počítača. Zároveň sa znížuju náklady na správu hardwarových zaraidení.Ak máte záujem o konzultáciu kontaktujte nás protredníctvom nášho internetového formulára, alebo priamo na e-mailovej adrese This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .