Poslanie

Cieľom našej spoločnosti je zabezpečenie pokrytia interdisciplinárnych vzťahov v rámci vývoja a implementácie najmodernejších technológií v medicínskej oblasti. Naši klienti sa môžu spoľahnúť na vysokú kvalitu poskytovaných služieb plynúcu z dlhodobých skúsenosti našich pracovníkov, ako aj z našej snahy o neustále zlepšovanie sa. Individuálny prístup k potrebám našich klientov je základom úspešnej spolupráce.

Profesionalita

Spoločnosť ponúka odborné služby v oblasti medicínskej komunikácie a prenosu medicínskych dát, v ukladaní, spracovaní a vizualizácii medicínskych obrazových dát, v oblasti trojdimenzionálnej objemovej rekonštrukcie medicínskych obrazových dát, v tvorbe plánovacích počítačových aplikácií v oblasti externej rádioterapie, brachyterapie a stereotaktickej rádiochirurgie, v oblasti medicínskeho poradenstva a vzdelávania, ako aj v oblasti internetovej komunikácie a tvorby internetových a intranetových aplikácii pre medicínsku oblasť.

 

Garancia

Samozrejmosťou je vysoká kvalita poskytovaných služieb na profesionálnej úrovni plynúca z dlhodobých skúsenosti pracovníkov spoločnosti a ich vysokej odbornosti v oblasti softvérového inžinierstva, počítačovej grafiky, internetovej komunikácie, humánnej biofyziky a medicínskej fyziky. Výhodou sú aj bohaté skúsenosti s prácou v multikulturálnom prostredí ako aj participácia na mnohých projektoch, ktorých vývoj prebiehal v geograficky distribuovanom režime.

 

Viac

predaj obrazových aplikácií vývoja našich našej spoločnosti outsourcing softvéru komunikácie oblasti vzdelávanie internetových internet odborníkov aplikácie vývoj poskytovaných systémov softmedical intranet ďalšie medicínskych medicínskeho materálu skúsenosti spoločnosť služby medicínskej služieb